EEA and Norway Grants
Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Fund for Bilateral Relations 2014-2021

Timișoara European Capital of Culture 2021

// EN //

The suspension of the open call „Timișoara European Capital of Culture 2021” is extended indefinitely due to the restrictions imposed by COVID-19 and the uncertainty the organizers of bilateral events are confronted with at this moment. The open call may be resumed once a clear calendar for the implementation of this event is available, following a final decision taken by the European Union and Romanian authorities in this respect.

The present call aims to finance bilateral initiatives, developed and carried out in cooperation between Romanian and Donor States entities, in the context of Timisoara European Capital of Culture 2021. The initiatives shall aim to strengthen the cooperation and increase mutual knowledge and understanding between Romania, Norway, Iceland and/or Liechtenstein.

// RO //

Suspendarea apelului „Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021” se prelungește pe perioadă nedeterminată datorită restricțiilor impuse de COVID-19 și nesiguranța cu care se confruntă în acest moment organizatorii evenimentelor bilaterale. Apelul va putea fi reluat în momentul în care va fi disponibil un calendar clar de desfășurare a acestui eveniment, ca urmare a deciziei finale luate de Uniunea Europeană și autoritățile române în acest sens.

Prezentul apel își propune să finanțeze inițiative bilaterale, dezvoltate și desfășurate în parteneriat între entități din România și Statele Donatoare, în contextul Timișoara - Capitala Europeană a Culturii 2021. Inițiativele vor avea drept scop consolidarea cooperării și sporirea cunoașterii și înțelegerii reciproce între România, Norvegia, Islanda și / sau Liechtenstein.