EEA and Norway Grants
Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Fund for Bilateral Relations 2014-2021

Timișoara European Capital of Culture 2021

// EN //

As of today, 24.03.2020, the call is suspended for a period of 3 calendar months. This decision comes as a result of the uncertainty and risks related to the implementation of bilateral initiatives in the context of the COVID-19 pandemic. Upon relaunch, the deadline for the submission of applications will be extended proportionally.

The present call aims to finance bilateral initiatives, developed and carried out in cooperation between Romanian and Donor States entities, in the context of Timisoara European Capital of Culture 2021. The initiatives shall aim to strengthen the cooperation and increase mutual knowledge and understanding between Romania, Norway, Iceland and/or Liechtenstein.

// RO //

Incepând de azi, 24.03.2020, apelul se suspendă pentru o perioadă de 3 luni. Decizia a fost luată ca urmarea a incertitudinii și riscurilor legate de implementarea activitățlor bilaterale în contextul pandemiei COVID-19. După ce va fi redeschis, termenul de depunere al aplicaților va fi extins în consecință.

Prezentul apel își propune să finanțeze inițiative bilaterale, dezvoltate și desfășurate în parteneriat între entități din România și Statele Donatoare, în contextul Timișoara - Capitala Europeană a Culturii 2021. Inițiativele vor avea drept scop consolidarea cooperării și sporirea cunoașterii și înțelegerii reciproce între România, Norvegia, Islanda și / sau Liechtenstein.